en en

Medzinárodná konferencia The Challenges for Central Banking

Dňa 5. júna 2018 sa uskutočnila medzinárodná konferencia The Challenges for Central Banking (Výzvy centrálneho bankovníctva), ktorá je jedným zo série podujatí pri príležitosti 25. výročia vzniku Národnej banky Slovenska.

Konferencia sa zaoberala kľúčovými problémami, ktorým dnes čelia centrálne banky.

Diskusia bola rozdelená do troch tematických panelov:

  1. Managing the twin goals of central banks: financial stability and price stability,
  2. Measuring, navigating and responding to financial cycles,
  3. Shaping the future of financial services.

Ako zdôraznil guvernér NBS Jozef Makúch pri otvorení konferencie, na otázky finančnej stability, nových technológií vo finančnom sektore alebo netradičných menových politík sa musíme pozerať aj z pohľadu globálnej ekonomiky, aj z pohľadu malej otvorenej ekonomiky Slovenska. V niektorých oblastiach je slovenský bankový sektor možno lepšie pripravený na zavádzanie nových technológií, keďže nie je zaťažený dedičstvom starých postupov z 20. storočia.

Účastníkom konferencie sa prihovoril aj podpredseda vlády a minister financií Peter Kažimír.
Jednotlivé panely viedli najvyšší predstavitelia centrálnych bánk Českej republiky, Rakúska a Švajčiarska. V paneloch diskutovali predstavitelia NBS, medzinárodných finančných inštitúcií, komerčných bánk a univerzít.

Záver konferencie zhrnul viceguvernér NBS Ľudovít Ódor slovami „Aktuálne najväčšie výzvy pre centrálne banky sú zladenie zodpovednosti za cenovú aj finančnú stabilitu. Zároveň musíme držať krok s technologickým pokrokom vo finančnom sektore, aby bola regulácia jednoduchšia a zároveň efektívna.“

Martina Vráblik Solčányiová
hovorkyňa

Medzinárodná konferencia The Challenges for Central Banking
guvernér NBS Jozef Makúch – úvodný príhovor

Medzinárodná konferencia The Challenges for Central Banking
vystúpenie podpredsedu vlády a ministra financií SR Petra Kažimíra

Medzinárodná konferencia The Challenges for Central Banking
guvernér ČNB Jiří Rusnok vedie prvý panel

Medzinárodná konferencia The Challenges for Central Banking
prvý panel

Medzinárodná konferencia The Challenges for Central Banking
vystúpenie viceguvernéra NBS Ľudovíta Ódora

Medzinárodná konferencia The Challenges for Central Banking
guvernér OeNB Ewald Nowotny vedie druhý panel

Medzinárodná konferencia The Challenges for Central Banking
Frank Smets ECB, Ľuboš Pástor NBS, Anil Kashyap BoE

Medzinárodná konferencia The Challenges for Central Banking
Thomas Jordan (SNB) vedie tretí panel

Medzinárodná konferencia The Challenges for Central Banking
viceguvernér NBS Ľudovít Ódor – záver konferencie

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.