en en

Mesačný bulletin, február 2013 - Zhrnutie

V poslednom štvrťroku 2012 sa recesia v eurozóne prehĺbila. Dokumentuje to rýchly odhad HDP za eurozónu (-0,6 % vo 4. štvrťroku 2012). Publikovaný odhad potvrdil negatívne tendencie, na ktoré poukazovali mesačné štatistiky. Prehĺbenie recesie v eurozóne sa už začalo prejavovať aj na slovenskej ekonomike, ktorej rast podľa rýchleho odhadu ŠÚ SR vo 4. štvrťroku výraznejšie spomalil. Publikované čísla naznačujú negatívnejší pohľad na výkon ekonomiky v roku 2012 v porovnaní s predikciou P4QA-2012.

Priemyselná produkcia bez automobilového priemyslu stagnovala, s miernym náznakom rastu v decembri 2012. Podobne aj tržby stagnovali. Za týmto nepriaznivým vývojom bol podľa predstihových indikátorov pokles dopytu. Vývoj priemyselnej produkcie sa premietol aj do decembrového poklesu exportnej výkonnosti. Vzhľadom na utlmený domáci dopyt sa dovoz prepadol ešte výraznejšie ako vývoz.

Negatívne tendencie v reálnej ekonomike sa prejavovali aj vo vývoji na trhu práce. Zamestnanosť poklesla aj v decembri a za celý 4. štvrťrok sa znížila medzikvartálne o 0,4 %. Mzdy v decembri rástli rýchlejšie ako doposiaľ. Výrazný medzimesačný rast však pravdepodobne odzrkadľoval vyplácanie odmien, aby sa zamestnanci a zamestnávatelia vyhli vyšším daniam a odvodom platným od januára 2013.

V cenovom vývoji došlo v januári 2013, v súlade s očakávaniami, k spomaleniu inflácie. Nákladové faktory zvyšovania cien pominuli v dôsledku stabilizácie cien komodít. Slabý spotrebiteľský dopyt stále prispieva k umiernenému rastu cien služieb. Celé spomalenie inflácie spôsobil nízky rast regulovaných cien v porovnaní s januárom 2012.

Negatívne publikované údaje o raste ekonomiky eurozóny a Slovenska nemusia nevyhnutne predstavovať zvýšené riziko pre nasledujúcu predikciu, nakoľko sa objavili prvé náznaky pozitívnejšieho vývoja v eurozóne v prvých mesiacoch 2013. Priemyselná produkcia v decembri v eurozóne medzimesačne vzrástla a soft indikátory sa v tomto roku zlepšili. Predpokladáme, že pokles ekonomiky eurozóny mohol dosiahnuť vo 4. štvrťroku 2012 dno.

Pozn: Mesačný bulletin NBS, február 2013 bude zverejnený na internetovej stránke NBS v pondelok 25. 2. 2013 o 10.00 h.

Jana Kováčová
vedúca tlačového a edičného oddelenia

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.