en en

Mesačný bulletin NBS, január 2013 - Zhrnutie

Aktuálne údaje naznačujú, že pokles ekonomiky eurozóny spôsobuje spomaľovanie ekonomickej aktivity na Slovensku. Posledné zverejnené indikátory poukazujú na pokračovanie poklesu aj vo 4. štvrťroku 2012.

V novembri sa priemyselná produkcia v eurozóne znížila. Dopad recesie v eurozóne na slovenskú ekonomiku sa začal prejavovať v priebehu 4. štvrťroka, keď väčšina tvrdých aj mäkkých indikátorov za Slovensko pokračovala v zhoršovaní. Pravdepodobne sa tak naplní predikcia NBS z decembra 2012 (P4Q-2012) a ekonomika výraznejšie spomalí svoju dynamiku v poslednom štvrťroku 2012. Príčinou spomalenia by malo byť zhoršovanie domácej časti ekonomiky. Prepad domácej časti ekonomiky naznačujú negatívne údaje z trhu práce a vývoj v obchode a službách.

Zamestnanosť výraznejšie klesla v priebehu 4. štvrťroka, mzdový rast bol veľmi umiernený. Napriek pomerne veľkému navýšeniu odhadu nezamestnanosti vo 4. štvrťroku, dáta naznačujú ešte mierne nepriaznivejší vývoj.

Nepriaznivý vývoj v obchode a službách a negatívny sentiment domácností prehlbuje obavy o obnovu spotrebiteľského dopytu a zníženie rekordných úrovní miery úspor. Na cenový vývoj vplýval vo 4. štvrťroku slabý spotrebiteľský dopyt. Takisto stabilizácia cien komodít prispela k tlmeniu výraznejšieho rastu cien v dôsledku nákladových faktorov, priamo z cien komodít, ako aj z cien producentov.

Mesačné údaje z novembra, resp. z decembra indikujú, že v predikcii prevládajú riziká smerom k nižšiemu rastu hospodárstva najmä v 1. polroku 2013. V cenovom vývoji existuje riziko z aktuálneho vývoja smerom k mierne nižšiemu rastu cien v 1. polroku 2013.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Mesačný bulletin NBS, január 2013 zverejníme na webovej stránke zajtra (30. 1. 2013) o 10.00 h.

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.