en en

Mínus je minulosťou

Tvrdohlavo vysoká inflácia a riziká s tým spojené nastolili zásadnú otázku: “Ísť v júli hore so sadzbami o 25 alebo o 50 bázických bodov?”

Informácie, ktoré sme získali za uplynulých šesť týždňov mnohých, vrátane mňa, presvedčili o potrebe začať razantne. Štvrtok ukončil jedenásť rokov čakania na zvýšenie úrokových sadzieb zo strany Európskej centrálnej banky. Je to začiatok série podobných krokov, ktoré sú potrebné a nevyhnutné na skrotenie inflačných rizík.

O tom, o koľko zvýšime sadzby v septembri a na našich ďalších zasadaniach, rozhodne vývoj ekonomiky v eurozóne a mimo nej. V septembri je preto možné čakať rast 25 či 50 bázických bodov, alebo ak chcete, 0,25 či 0,5%. Nedeje sa to len tak, pre nič za nič. Náš primárny mandát je strážiť cenovú stabilitu pre dobro každého jedného z vás, pre podniky, pre ekonomiku.

Nevieme zázračne stlačiť ceny benzínu, plynu, potravín tak, aby ceny v najbližších mesiacoch nerástli, ale vieme robiť opatrenia na to, aby po tom čo odznejú šialené tlaky na ceny spôsobené vojnou a pandémiou, sa vrátil vývoj do normálnych koľaji. Dostať infláciu na želané úrovne chvíľu potrvá.

Vojna na Ukrajine má zásadný priamy a nepriamy vplyv na vývoj ekonomiky v Európe. Je to cítiť na každom kroku, v každej domácnosti, firme, dôsledky znáša každá vláda. Slovensko je krajina, ktorá si to odnáša viac než ostatné. No to je téma na inú debatu.

Pretrvávajúca neistota, zakrádajúca sa recesia, problematické oživenie tak európskej ako aj globálnej ekonomiky, nám robia vrásky. Na prekonanie týchto problémov je naším kľúčovým partnerom fiškálna politika, no tá zatiaľ váha pridať sa.  

Problémom je, že tu chýba akýkoľvek politický apetít pokračovať v dobudovaní hospodárskej a menovej únie. Rovnako potrebujeme dokončiť úniu kapitálových trhov. Chýba odvaha čo i len snívať o prvkoch fiškálnej únie, bez ktorých naša menová únia nebude nikdy fungovať bez opakovaných kríz .

To ma privádza k druhej udalosti tohto týždňa. Vznik nového nástroja na to, čo pracovne nazývame ochrana transmisie menovej politiky (Transmission Protection Instrument – TPI). Krkolomný názov. Jeho cieľom je potlačiť neopodstatnené a nesystematické turbulencie predstavujúce vážnu hrozbu pre rovnomernosť vplyvov toho, čo robíme.

Bol by som rád, aby sme ho nikdy nemuseli použiť, no uvidíme. Veľa bude závisieť od toho, ako vážne a zodpovedne sa vlády v Európe postavia k vyriešeniu prapôvodných príčin nerovnováh a fragmentácie. Ony majú v rukách kľúče od

zapaľovania, oni musia konsolidovať, investovať do udržateľného rastu, do inovácií. Bez toho všetkého máme na krku zásadný problém.

ECB je silným hráčom a ak sa pridajú ostatní, budeme z toho všetci profitovať.