en en

Múzeum mincí a medailí v Kremnici slávi 120. výročie

Múzeum mincí a medailí v Kremnici slávi v tomto roku jubilejné 120. výročie založenia, čím sa radí medzi najstaršie múzejné inštitúcie na Slovensku. Svoje významné jubileum si múzeum v Kremnici v tomto roku pripomenulo dvoma výstavami pod názvom Z akvizíciíAkvizície II, ktoré predstavili výber zbierkových predmetov nadobudnutých v rokoch 1994 – 2009, teda počas uplynulých 15 rokov existencie múzea v zriaďovateľskej pôsobnosti Národnej banky Slovenska. Na výstavách boli prezentované tie najvzácnejšie, a teda aj divácky najatraktívnejšie zbierkové predmety z oblasti numizmatiky, regionálnej histórie a umenia, ktoré však návštevníci v stálych expozíciách bežne vidieť nemôžu. Vyvrcholením osláv 120. výročia kremnického múzea bol slávnostný koncert v Kostole sv. Kataríny na Mestskom hrade v Kremnici, ktorý sa uskutočnil koncom septembra za prítomnosti guvernéra NBS Jozefa Makúcha, členov Bankovej rady NBS, ako aj predstaviteľov samosprávy, spolupracovníkov a priaznivcov múzea.

Oficiálne múzeum založil v roku 1890 archivár a historik Pavol Križko. Oficiálne počiatky múzea síce siahajú do 19. storočia, avšak pamätihodné predmety sa v Kremnici zbierali oveľa skôr. Mesto si ich uchovávalo medzi tzv. klenotmi, o ktorých je najstaršia známa písomná zmienka z roku 1724. Magistrátom zozbierané predmety sa stali základom múzea a tvoria jeho najstaršie a najcennejšie jadro. Pomerne veľkú časť z týchto predmetov tvorili už v tom čase mince a medaily, čo vyplývalo z bohatej tradície mincovníctva v Kremnici.

Múzeum prešlo vo svojej histórii viacerými zmenami, pričom po roku 1989 došlo k viacerým zmenám v spojitosti so zriaďovateľom múzea. Od začiatku roku 1991 prešlo pod právomoc Ministerstva kultúry a od 1. januára 1992 do pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky. Napokon od
1. apríla 1994 bolo, vzhľadom na svoju numizmatickú profiláciu, delimitované pod Národnú banku Slovenska (NBS).

Po začlenení Múzea mincí a medailí pod NBS došlo k prehĺbeniu numizmatickej špecializácie múzea a k ďalšiemu skvalitneniu jeho odborných a prezentačných činností. Do múzea pribudli tisícky nových numizmatických predmetov, reštaurovali sa zbierky vo fondoch regionálnej histórie a výtvarného umenia. Bohatá bola i výstavná činnosť. Okrem množstva domácich numizmatických a historicko-umeleckých výstav zorganizovalo múzeum napríklad sériu výstav Mince a medaily zo Slovenska, ktoré boli prezentované v USA v roku 1994, v Mexiku v 1995, Portugalsku v 1996 a v Holandsku v roku 1999.

Bližšie informácie o Múzeu mincí a medailí v Kremnici, o jeho histórii, nájdete aj na stránke NBS: https://nbs.sk/muzeum-minci-a-medaili

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.