en en

Na miznúcu biodiverzitu v oblasti Blumentál upozornia nadrozmerné mravce

Vysoké množstvo betónových plôch v lokalite Blumentál, v ktorej sa nachádza aj Národná banka Slovenska, znemožňuje malým semenám rastlín zakoreniť sa v komplikovanom teréne. Nedostatok zelene má za následok miznutie drobného hmyzu z našich ulíc aj balkónov. S rastlinami miznú napríklad včely, ktoré už nemajú čo opeľovať. Inými slovami, prírodné ekosystémy v meste, ktorých zložky sú na sebe závislé a nie je možné ich nahradiť. Umelecká inštalácia Stratené mravce, ktorá je umiestnená pri vchode do budovy NBS, má ambíciu pripomínať tieto témy a upriamiť pozornosť všetkých z nás na význam drobného hmyzu, rôznorodej vegetácie a zelených plôch v urbánnom prostredí.

Autorom diela je mladý umelec Martin Mjartan a organizátorom je OZ Blumentálska partia. Umelecké diela zo série Stratené mravce pracujú so stvárnením mravcov v nadrozmernej veľkosti a tie majú svojimi rozmermi pripomínať nenahraditeľnú zložku biodiverzity ekosystému, drobný hmyz. Iniciatíva chce kreatívnym spôsobom upozorniť na problém nielen v spomínanej lokalite Blumentál, ale vo všetkých mestách Slovenska.

Preto sme veľmi radi, že si pred NBS budú môcť okoloidúci inštaláciu pozrieť a zamyslieť sa nad drobným životom v našom okolí – a možno preň niečo aj spraviť.

Nadrozmerné (2m vysoké a 6m dlhé) mravce budete môcť pred NBS vidieť do konca mája. Pripoja sa k nim inštalácie aj na Radlinského ulici, na Námestí Mateja Korvína a v Steinovom dvore.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.