en en

Na Slovensku sú mimoriadne obľúbené úhrady cez platobný príkaz

Európska centrálna banka zverejnila nové číslo Sprievodcu štatistikou eurozóny, kde analyzuje využívanie bezhotovostných platobných metód v krajinách eurozóny.

Európania dnes pri bezhotovostných platbách s najväčšou pravdepodobnosťou použijú platobnú kartu. Zatiaľ čo počet kartových transakcií v eurozóne sa v priebehu posledného desaťročia viac než zdvojnásobil, priemerná hodnota transakcie klesla.

Spotrebitelia a podniky v eurozóne využívajú širokú paletu platobných prostriedkov. V roku 2018 tvorili takmer polovicu počtu bezhotovostných platieb v jednotnej menovej oblasti kartové platby.

Druhým a tretím najpoužívanejším bezhotovostným platobným prostriedkom boli úhrady a inkasá, ktoré v oboch prípadoch predstavovali približne 23 %, nasledované elektronickými peniazmi a šekmi s celkovým podielom približne 7 %.

V relatívnej popularite jednotlivých druhov platobných služieb v rôznych krajinách eurozóny však stále vidieť výrazné rozdiely. Zatiaľ čo v Portugalsku kartové platby v roku 2018 predstavovali viac než 70 % všetkých bezhotovostných platieb, v Nemecku to bolo približne 23 %.

Úhrady sú mimoriadne obľúbené na Slovensku, kde v roku 2018 tvorili takmer 44 % celkového počtu bezhotovostných platieb, v porovnaní s len 2,4 % v Luxembursku.

Popularita šekov v poslednom desaťročí klesala a v porovnaní s 8 % v roku 2008 šeky v roku 2018 predstavovali už len 2,3 % celkových bezhotovostných platieb. Takmer 85 % všetkých šekov v eurozóne v roku 2018 bolo vystavených v jednej krajine – vo Francúzsku.

Zdroj: ECB (Sprievodca štatistikou eurozóny)

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.