en en

Nadácia NBS hľadá hodnotiteľov projektov

Finančné vzdelávanie a finančná veda a výskum sú oblasti, ktoré potrebujú nabrať nový dych. NBS zakladá nadáciu, ktorá bude  podprorovať projekty práve v týchto oblastiach. Pred vyhlásením prvých grantových výziev ponúka Nadácia NBS spoluprácu odborníkom v oblasti finančnej gramotnosti, finančného vzdelávania a/alebo finančnej a ekonomickej vedy a výskumu. Ich úlohou bude posúdiť kvalitu projektov a vypracovať k nim odborný posudok. Spolupráca na vypracovaní posudkov je honorovaná. Všetky informácie sú zverejnené vo VÝZVE. Uzávierka prijímania prihlášok je 30. apríla 2022


Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.