en en

Nadácia NBS podporí finančné vzdelávanie či výskum v oblasti ekonómie a financií. Zverejnila prvé dve grantové výzvy

Národná banka Slovenska – ako aj ostatné centrálne banky – dostala do „vienka“ stráženie cenovej stability. No našou ambíciou je ísť ešte ďalej. Nadácia NBS vznikla, pretože chce pomôcť kde vieme a ako vieme a to v oblastiach, kde sme doma. Aby sme ľuďom mohli odovzdať našu expertízu, vedomosti a skúsenosti. Podľa našich skúseností ale aj dát, to Slovensko potrebuje.

„Chceme robiť veci, ktoré majú zmysel. Aj preto zakladáme nadáciu, predĺženú ruku banky v oblasti vzdelávania, rozvoja finančnej gramotnosti a podpory vedy a výskumu. Verím, že spojením všetkých síl a zdravého rozumu potiahneme finančnú gramotnosť Slovenska na vyššiu úroveň.“
Peter Kažimír
guvernér NBS

Príklady z praxe:

 • sme presvedčení, že ľudia, ktorí vedia dobre hospodáriť so svojimi peniazmi, sa majú lepšie a naopak, tí, ktorí svoje financie nemajú pevne pod kontrolou, v porovnaní s nimi významne strácajú na kvalite života
 • Slovenská veda všeobecne zaostáva za priemerom EÚ, no ekonomická veda je na tom ešte horšie. Chceme preto podporiť aj renomované inštitúcie či vedcov, aby vedeli dohnať zameškané
„Kvalitné dáta, inovatívne prístupy k vzdelávaniu a výskumu, medzinárodné prepojenie. Slovenské školstvo a veda v týchto oblastiach zaostávajú. A centrálna banka nechce nečinne stáť bokom. V rámci nášho mandátu a našich finančných možností budeme otvárať nové príležitosti pre rozvoj vzdelávania a vedy v oblasti ekonómie, financií a finančnej gramotnosti.“
Michal Horváth
predseda správnej rady

Kde sme doma?

Finančné vzdelávanie a gramotnosť. Pretože naše rozhodnutia v živote priamo závisia od našich vedomostí a informácií, ktoré máme. Pri osobných investíciách, domácich rozpočtoch či požičiavaní to platí niekoľkonásobne.

„Oslovujeme zraniteľné skupiny obyvateľov, školy či seniorov, ale aj etablované inštitúcie napredujúce v dlhoročnom úsilí. Máme nádej, že možnosť oprieť sa o pevné rameno skúseného, odborne pripraveného a zároveň vnímavého partnera v oblasti financií im dá energiu na nové prístupy a chuť na odvážne kroky. Chceme byť tam, kde nás potrebujú.“
 
Jana Kováčová
správkyňa nadácie

Cieľom Nadácie NBS je aj podpora vedeckého talentu, výskumu, ktorý na Slovensku, v mnohom zaostáva, najmä v ekonomickej vede. Na tomto grafe napríklad vidíme, že na Slovensku sa v porovnaní so západnou časťou Európy sa produkuje nielen málo, ale to ani nie je veľmi relevantné. (zdroj: Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu, pri Národohospodárskom ústave Českej akadémie vied).

Nadácia NBS podporí finančné vzdelávanie či výskum v oblasti ekonómie a financií. Zverejnila prvé dve grantové výzvy

Porovnanie s postkomunistickými krajinami nevychádza oveľa lepšie:

Nadácia NBS podporí finančné vzdelávanie či výskum v oblasti ekonómie a financií. Zverejnila prvé dve grantové výzvy

A ešte pár údajov k Nadácii NBS:

 • Nadácia NBS bol zaregistrovaná vo februári 2022
 • Sídlo nadácie: v priestoroch NBS
 • Správca nadácie: Jana Kováčová, vedúca odd. komunikácie
 • Predseda Správnej rady nadácie: Michal Horváth, hlavný ekonóm NBS
 • Dozorná rada nadácie: Jozef Makúch, Karol Mrva, Lucia Žitňanská
 • Web: nadacianbs.sk
 • Granty na rok 2022: nadácia plánuje vyhlásiť 5 grantových výziev
 • Objem peňazí na granty v r. 2022: 250 tis. €

Nadácia NBS zverejnila aj prvé dve grantové výzvy:

 • Podpora inovatívneho finančného vzdelávania seniorov a iných zraniteľných skupín
 • Meranie úrovne finančnej gramotnosti dospelej populácie

Viac informácií na stránke Nadácie NBS


Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.