en en

Národná banka Slovenska a Národná zoo Bojnice sa spojili, aby zvýšili finančnú gramotnosť

Zvieratá v zoo a zvyšovanie finančnej gramotnosti? Zdá sa vám to nespojiteľné?

Najnovší projekt z dielne 5peňazí od Národnej banky Slovenska (NBS), ktorý nájdete od 4. júla v Národnej zoo Bojnice (Nzoo Bojnice), vás presvedčí o opaku. Tieto dve inštitúcie spojili na prvý pohľad neprepojiteľné oblasti – finančné vzdelávanie a ochranu prírody. Interaktívny finančný chodník 5peňazí obohatí prechádzku medzi zvieratami v zoo a pomôže deťom aj dospelým lepšie rozumieť peniazom, starostlivosti o zvieratá, celkovému fungovaniu zoo a  ochrane prírody.

„Pri finančnom rozhodovaní je dôležité rozumieť súvislostiam a vedieť s peniazmi správne narábať.  Cieľom 5peňazí od NBS je preto nielen prinášať nové vedomosti, ale najmä  meniť myslenie mladých, podporovať ich kritické myslenie, čítanie s porozumením a aktívne počúvanie.“ hovorí Júlia Čillíková, výkonná riaditeľka úseku dohľadu a ochrany finančného spotrebiteľa v Národnej banke Slovenska.

Národná banka Slovenska a Národná zoo Bojnice sa spojili, aby zvýšili finančnú gramotnosť
Národná banka Slovenska a Národná zoo Bojnice sa spojili, aby zvýšili finančnú gramotnosť

„Jedným z najdôležitejších poslaní Národnej zoo Bojnice je ochrana prírody a životného prostredia, ktorá si vyžaduje správne plánovanie, rozhodnutia a prácu s financiami. Na novom náučnom finančnom chodníku sa návštevník stane na chvíľku šéfom zoo a bude môcť rozhodovať o veciach, ktoré možno ani len netušil, že sú pre zvieratká dôležité. A ktovie, možno niekto vyrieši aj dilemu, či mať alebo nemať žirafu v Bojniciach.“ povedala o spolupráci Andrea Klasová, vedúca odboru marketingu a propagácie Národnej zoo Bojnice.

Šéfuj zoo: finančný chodník 5peňazí
Chodník navrhli a vytvorili tím 5peňazí z NBS a odborníci z Nzoo Bojnice spolu so žilinským scénografom Jurajom Poliakom a mladou ilustrátorkou Namiko Uchnárovou. Zábavnou formou prevedie nielen malých, ale aj dospelých návštevníkov témami domáceho rozpočtu, sporenia, či požičiavania peňazí.

Národná banka Slovenska a Národná zoo Bojnice sa spojili, aby zvýšili finančnú gramotnosť
Národná banka Slovenska a Národná zoo Bojnice sa spojili, aby zvýšili finančnú gramotnosť

Program 5peňazí
NBS prináša už tretí rok rôzne formy zážitkového finančného vzdelávania pre deti aj dospelých prostredníctvom programu 5peňazí. Medzi hlavné oblasti patrí zážitkové vzdelávanie základných a stredných škôl, online vzdelávací portál 5peňazí pre verejnosť a v neposlednom rade spolupráce na projektoch s verejným aj neziskovým sektorom.

Zooškola
Národná zoo Bojnice už od roku 1979 realizuje v rámci svojich aktivít „Zooškolu“, kde vzdeláva o ochrane prírody a životného prostredia snáď všetky cieľové skupiny, od najmenších až po seniorov, nevynímajúc skupiny so špeciálnymi potrebami. Ročne prejde bránami „Zooškoly“ viac ako 40 tisíc osôb.


Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.