en en

Národná banka Slovenska bezplatne vymieňa estónske bankovky

Estónsko sa 1. januára 2011 stalo sedemnástou krajinou eurozóny a zaviedlo spoločnú európsku menu euro. Estónsku menu si môžu občania vymeniť za euro aj v Národnej banke Slovenska (NBS), ktorá ju vymieňa od 1. januára 2011 do 28. februára 2011, a to v pokladniciach ústredia NBS na ul. Imricha Karvaša 1 v Bratislave, počas pracovných dní od 7.00 do 11.00 h.

Národná banka Slovenska vymieňa estónsku korunu bezplatne podľa pevného výmenného kurzu: 1 € = 15,6466 EEK

Pri výmene je potrebné roztriediť estónske bankovky podľa jednotlivých nominálnych hodnôt.

Výmena estónskych korún je možná na počkanie, avšak množstvo vyplatených eurobankoviek je limitované maximálnou možnou vyplatenou sumou 1 000 € na klienta/transakcia/deň. Pri výmene je potrebné predložiť doklad totožnosti a vyplniť výmenný lístok.

Národná banka Slovenska nevymieňa mince, pamätné mince a pamätné bankovky, neplatné bankovky, vážne poškodené bankovky, bankovky, ktoré pozostávajú z viac ako dvoch častí tej istej bankovky spojených do jedného celku, bankovky, ktoré boli poškodené zariadeniami proti krádeži, označené bankovky, napr. dierami vyrazenými dierovačmi.

Podrobnejšie informácie: https://nbs.sk/bankovky-a-mince/vymena-estonskych-bankoviek-v-nbs

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.