en en

Národná banka Slovenska otvára po štvrtýkrát svoje brány verejnosti

V sobotu 25. septembra 2010 sprístupní Národná banka Slovenska (NBS) svoje priestory širokej verejnosti a pozýva nielen na prehliadku budovy ústredia na ulici Imricha Karvaša 1
v Bratislave, ale aj na predstavenie jej každodennej činnosti.

Počas Dňa otvorených dverí NBS od 9.00 h. až do 15.00 h. si bude môcť každý záujemca pozrieť zlatú tehličku, kanceláriu guvernéra, zadržané falzifikáty našej súčasnej meny euro a zároveň diskutovať s odborníkmi na posudzovanie pravosti bankoviek. Návštevníci sa následne budú môcť vyviezť panoramatickými výťahmi na 30. poschodie najvyššej budovy na Slovensku s výhľadom na Bratislavu a obzrieť si rokovacie priestory Bankovej rady NBS. Okrem prehliadky budovy ponúkne NBS občanom okrem filmov z vlastnej produkcie aj tri zaujímavé výstavy o našej mene, jej histórii, úlohách NBS po zavedení eura a výstavu venovanú výtvarným návrhom slovenských strán euromincí. Svoju činnosť predstaví v tento deň aj Múzeum mincí a medailí z Kremnice, archív a knižnica NBS a po prvýkrát aj Európska centrálna banka.

Súčasťou Dňa otvorených dverí bude aj stretnutie guvernéra NBS Jozefa Makúcha s verejnosťou, ktoré je naplánované na 10.30 h. V popoludňajších hodinách je pre návštevníkov pripravená praktická a zároveň odborná prednáška o riadení peňažného obehu na tému Ako sa dostanú peniaze do vašej peňaženky?

V priebehu celého Dňa otvorených dverí NBS budú mať návštevníci možnosť vymeniť slovenské koruny za eurá, prípadne poškodené eurové bankovky a mince. Národná banka Slovenska vychádza v ústrety hendikepovaným občanom, preto je aj prístup k pokladniciam zabezpečený pre imobilných občanov bezbariérovým vstupom.

Ako spomienkový predmet na tento deň si každý návštevník bude môcť vlastnoručne vyraziť pamätný žetón, pričom každý návštevník dostane pri odchode aj propagačné a informačné materiály.

Prvý deň otvorených dverí NBS, ktorý sa konal v novembri 2003, navštívilo viac ako 4 000 ľudí. V máji 2006 prešlo bránami NBS takmer 3 000 návštevníkov a tretí Deň otvorených dverí NBS v septembri 2008 navštívilo viac ako 3 000 ľudí.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.