en en

Národná banka Slovenska po prvýkrát na festivale príležitostí Profesia Days

V rámci aktivít na podporu finančného vzdelávania obyvateľstva sa Národná banka Slovenska (NBS) zúčastní na tohtoročnom festivale príležitostí Profesia Days, ktoré sa konajú 4.-5. marca 2020 v Bratislave.

Návštevníci Profesia Days sa budú môcť prejsť po Náučnom chodníku finančného spotrebiteľa a otestovať svoje znalosti v oblasti osobných financií prostredníctvom on-line kvízu.

Finančnú gramotnosť si návštevníci môžu otestovať v zóne financií a účtovníctva.

Na náučnom chodníku sa dozviete ako sa má správať zodpovedný spotrebiteľ a overíte si ako ste pripravení na reálne nástrahy sveta financií.
Prostredníctvom on-line kvízu Máte finančnú gramotnosť v malíčku? si budú mať návštevníci možnosť zodpovedaním 10 otázok otestovať finančnú gramotnosť. Test je zverejnený aj na internetovej stránke NBS a doteraz ho vyplnilo viac ako 5000 respondentov.

NBS si uvedomuje, že nízka finančná gramotnosť obyvateľov na Slovensku je častou príčinou problémov, do ktorých sa spotrebitelia dostanú, prípadne dôvodom ich nespokojnosti s finančnou službou, preto v podobných aktivitách na podporu finančného vzdelávania obyvateľstva plánuje pokračovať.

Národná banka Slovenska po prvýkrát na festivale príležitostí Profesia Days

Národná banka Slovenska po prvýkrát na festivale príležitostí Profesia Days

Webová stránka profesia day: https://profesiadays.sk/exhibitor/narodna-banka-slovenska/

oddelenie komunikácie NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.