en en

Národná banka spúšťa Prípravné trhové konzultácie k projektu Dátového skladu NBS

Všetky dáta pod jednou strechou: celobankový dátový sklad NBS.

Nový dátový sklad bude znamenať zvýšenie produktivity, zníženie operačného rizika spracovania dát či zabezpečenie štandardnej kvality poskytovaných služieb. Samozrejmosťou je zvýšenie zabezpečenia prístupu k dátam.

Národná banka Slovenska plánuje realizovať zákazku, ktorej výsledkom bude dodanie centrálneho celobankového dátového skladu. Cieľom projektu je, aby boli všetky relevantné informácie a dáta, ktoré banka využíva na každodennej báze k dispozícii na jednom mieste. Toto riešenie zároveň prinesie zvýšenie produktivity a efektivity v riadení a využívaní dát NBS. Predpokladaná hodnota zákazky je viac ako 7,2 mil. eur.

V súvislosti s verejným obstarávaním zverejnila banka začiatkom mája 2022 výzvu na účasť na prípravných trhových konzultáciách (PTK). Cieľom PTK je získanie informácií ktoré sa týkajú najmä optimalizácie technických požiadaviek predmetu zákazky, doby realizácie a zároveň stanovenia aktuálnej hodnoty zákazky. V rámci PTK predkladá NBS účastníkom súbor dokumentov, informácií a požiadaviek, ktoré by mali v tejto podobe slúžiť ako podklad pre prípravu opisu predmetu zákazky  vo verejnom obstarávaní. Trhové konzultácie potrvajú do 23.mája 2022. Samotné verejné obstarávanie plánuje banka vyhlásiť 1.júla 2022.

Bližšie informácie sú prístupné na webovom sídle NBS


Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.