en en

Národná banka spúšťa Prípravné trhové konzultácie ku konceptu novej stravovacej prevádzky v ústredí NBS

Národná banka Slovenska hľadá nového dodávateľa pre zabezpečenie poskytovania stravovania zamestnancov a služieb súvisiacich so stravovaním a súčasne dodávateľa pre plánovanú výmenu gastrotechnologického zariadenia.

Cieľom Prípravných trhových konzultácií (PTK) je informovanie oprávnených hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania. NSB si zároveň overí reálnosť, objektívnosť a primeranosť požiadaviek na plnenie predmetu zákazky u poskytovateľov stravy a dodávateľov gastrotechnológie. 

PTK sa budú konať prezenčne dňa 26. októbra 2023 od 9.30 hod v priestoroch ústredia Národnej banky Slovenska. Ešte predtým je umožnená obhliadka miesta pre poskytovanie služby NBS, a to v dňoch 20. a 23. októbra 2023 v popoludňajších termínoch v priestoroch NBS.