en en

Naša štatistika: Nový vizualizačný nástroj – Dynamika financovania a investícií

Cieľom tohto nástroja je uľahčiť analýzu a lepšie pochopenie toho, kto financuje koho, medzi ne-odborníkmi.

V záujme maximalizácie jeho dosahu, nový nástroj zobrazenia údajov zahŕňa nielen eurozónu, ale aj národnú štatistiku a je dostupný vo všetkých 23 jazykoch EÚ od 28. apríla 2017. Vizualizáciu možno ľahko vložiť na externé webové stránky, ako napríklad on-line noviny.

Nový vizualizačný nástroj predstavuje štatistiky vo forme sieťových grafov a vysvetľujúceho textu. Vizualizácia predstavuje finančné vzájomné prepojenie inštitucionálnych sektorov eurozóny/tuzemska a medzi nimi a zvyškom sveta. Používatelia si môžu vybrať jednotlivé dimenzie finančných nástrojov, odvetví, krajín, jazyka a času, aby lepšie pochopili, kto financuje koho a kto investuje v rámci ktorej ekonomiky.

Príklad 1:
Nový vizualizačný nástroj – Dynamika financovania a investícií

K 31.12.2016 mali investičné fondy eurozóny v portfóliu dlhodobé dlhové cenné papiere emitované verejnou správou eurozóny v hodnote 834,4 miliárd eur. Zo strany verejnej správy eurozóny to znamená, že 10% všetkých emitovaných dlhodobých dlhových cenných papierov je v držbe investičných fondov.

Príklad 2:
Nový vizualizačný nástroj – Dynamika financovania a investícií

48,8% finančných zdrojov tuzemských podnikov, ktoré boli získané formou dlhodobých úverov, pochádzalo na konci roka 2016 od tuzemských bánk. Tieto dlhodobé úvery mali hodnotu 11,2 miliárd eur a predstavovali podiel 25,5% na celkovo poskytnutých dlhodobých úveroch.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.