en en

NBS A JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO VYHLÁSILI PRE ZÁKLADNÉ A STREDNÉ ŠKOLY

Bratislava, 7.4.2008. Národná banka Slovenska a Junior Achievement Slovensko vyhlasujú pre základné a stredné školy súťaž Euro mojimi očami od apríla 2008. Cieľom celého projektu je pripraviť žiakov a študentov na zavedenie eura, motivovať ich, aby premýšľali o tejto problematike a tvorivo vyjadrili svoj postoj k téme o eure.

Projekt tvoria tieto súťaže:

  • Euro mojimi očami – súťaž jednotlivcov, študentov stredných škôl vo veku 15-19 rokov
  • Tak vidím euro – fotografická súťaž pre žiakov základných škôl vo veku 12-15 rokov
  • Predstav nám euro – výtvarná súťaž pre žiakov základných škôl vo veku 10-12 rokov zapojených v programe Základy podnikania

Všetky základné a stredné školy na Slovensku budú informované o projekte prostredníctvom tlačovej konferencie, listov riaditeľom škôl, farebných plagátov vo formáte A3, elektronickou poštou priamo do škôl a aj prostredníctvom webových stránok www.jasr.sk, www.euromena.sk, www.nbs.sk.

Žiaci a študenti, ktorí sa do súťaže zapoja, môžu získať hodnotné ceny ako napr. notebook, PC, fotoaparát, telefón, poukážky do fotoobchodu, knihy. Súťažné práce žiakov budú hodnotiť manažéri JASR, zástupca NBS a odborníci z marketingovej oblasti.

Základné časové údaje o projekte:

  • 7. Apríl 2008 – Zverejnenie projektu na tlačovej konferencii a Komunikácia so školami
    Spustenie www.jasr.sk/eurosutaz
  • 15. Jún 2008 – Záverečný termín na poslanie súťažných prác
  • Júl – August 2008 – Hodnotenie súťažných prác a výber finalistov
  • September 2008 – Finále súťaže Euro mojimi očami v NBS a Výstava výtvarných a fotografických prác vo vestibule NBS

„Euro mojimi očami je veľmi zaujímavý projekt, ktorý dáva mladým ľuďom ďalšiu možnosť prezentovať sa, ukázať čo vedia a pritom sa naučiť aj niečo nové o eure a veciach s ním súvisiacich. Sama som zvedavá, aký veľký záujem naša súťaž medzi mladými vzbudí. Verím, že záujem bude veľký a prihlási sa nám mnoho šikovných študentov, ktorí nám odprezentujú svoje originálne nápady“, hovorí Katarína Chomová, programová manažérka JASR zodpovedná za realizáciu celého projektu.

Tlačová správa na stiahnutie je k dispozícii na: www.euromena.sk, www.nbs.sk, www.jasr.sk.

NAŠA mena NBS Junior Achievement Slovensko

Kontakty:

Martina Solčányiová
Senior Expert
International Relations and Communication Dep.
Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava 1
e-mail: martina.solcanyiova@nbs.sk
Phone: + 421 2 5787 2162
Fax: + 421 2 5787 1128

Katarína Chomová
Programová manažérka
Tel. 02/48209048
Mail: chomova@jasr.sk
Junior Achievement Slovensko
Seberíniho 2
821 03 Bratislava