en en

NBS a SBA informujú o činnosti bánk na prelome rokov

B r a t i s l a v a – 30. december 2008 Národná banka Slovenska (NBS) a Slovenská banková asociácia (SBA) informujú, že v súlade s harmonogramom príprav na zavedenie eura sa zajtra, 31. decembra 2008, začína konverzia bankových systémov. V období od 31. decembra 2008 do 5. januára 2009 budú banky fungovať v obmedzenom režime.

NBS a SBA pripomínajú základné pravidlá, ktoré platia pre banky a ich klientov na prelome rokov.

Bankomaty, platobné karty a POS
Nábeh siete bankomatov do prevádzky bude riadený postupne v čase od 21.00 h dňa 31.12.2008 do 02.00 h dňa 1.1.2009. Po tomto období bude sieť bankomatov plne funkčná tak, ako počas bežnej prevádzky. Väčšina platobných terminálov bude v prevádzke už v prvých minútach nového roku. Odporúčame preto, aby klienti vykonávali výbery z bankomatov a platby platobnými kartami po tomto časovom období, prípadne si na spomenuté krátke časové obdobie pripravili hotovosť vopred.

Platby a prevody
Príkazy doručené bankám v priebehu dnešného dňa a dňa 31.12.2008 do termínu, ktorý si stanoví každá banka samostatne, budú spracované v slovenských korunách. Príkazy doručené po tomto termíne budú spracované podľa dátumu splatnosti, najskôr však 5.1.2009, už v eurách. Prevodné príkazy s dátumom splatnosti 2.1.2009 budú v súlade s výnimkou, ktorú umožňuje Generálny zákon, vykonané k 5.1.2009.

Pobočky
V dňoch 1., 3. a 4. januára 2009, minimálne v čase od 10.00 h do 14.00 h, budú otvorené vybrané pobočky bánk a bude v nich možné uskutočňovať výmenu slovenských korún za eurovú hotovosť. Banky plánujú otvoriť vybrané pobočky aj nad rámec minimálneho času a aj 6.1.2009, ktorý je dňom pracovného pokoja. Výmenu slovenských bankoviek a mincí za eurá v hotovosti alebo vkladom na bankový účet budú banky realizovať od 1.1.2009 do 16.1.2009 bez poplatkov.

Internetové bankovníctvo
Internetové bankovníctvo bude plne funkčné najneskôr od pondelka 5.1.2009. V období od 31.12.2008 do 4.1.2009 (vrátane), budú banky poskytovať obmedzené služby. V týchto dňoch sú plánované krátke technické odstávky, počas ktorých bude internet banking úplne nedostupný.

NBS a SBA pripomínajú, že koniec výmeny korunových mincí v bankách bude 30.6.2009 a koniec výmeny korunových bankoviek v bankách bude 30.12.2009. Obehové slovenské mince si budú občania môcť v NBS vymeniť za euromince do 30.6.2013 a slovenské bankovky občanom NBS vymení bez časového obmedzenia.

Informácie o službách svojej banky na prelome rokov nájde klient na jej webových stránkach, zákazníckych linkách alebo na pobočkách.

Poznámka:
SBA poskytne ďalšiu informáciu o priebehu príprav na konverziu 31.12.2008 o 20.00 h.

Kontakty pre médiá:
Národná banka Slovenska, Jana Kováčová; tel.: +421 2 5787 2168
jana_kovacova@nbs.sk

Slovenská banková asociácia, Marcel Laznia; tel.: +421 2 5720 5304
marcel.laznia@absr.sk

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.