en en

NBS a ÚPSVaR spustili projekt finančnej gramotnosti

Spoločný projekt Národnej banky Slovenska (NBS) a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) chce podporiť finančnú gramotnosť obyvateľov. Medzi najčastejšie problémy ľudí na pokraji hmotnej núdze patria vysoké účty za služby, napríklad káblová televízia či mobil, alebo aj pôžička, ktorej splátky nevládzu splácať. Spôsobujú im životnú krízu, ktorá sa neraz končí aj stratou strechy nad hlavou.

Experti NBS preto školili prvú skupinu 24 terénnych pracovníkov z celého Slovenska, napríklad z okresov Revúca, Lučenec či Prešov, ktorí pôjdu do regiónov a budú o financiách diskutovať s ľuďmi priamo v teréne.

Cieľovou skupinou projektu je 130 tisíc ľudí v hmotnej núdzi alebo na jej pokraji, ktoré sú najzraniteľnejšie. Banková rada NBS prijala prednedávnom stratégiu posilnenia finančnej gramotnosti, spomínaný „tréning trénerov“ je jeho pilotnou časťou.

Banková rada NBS prijala nedávno stratégiu finančného vzdelávania, kde sa centrálna banka rozhodla byť dlhodobo autoritou v tejto oblasti.

„Považujeme to za oblasť, ktorá je veľmi dôležitá. Jednak pre udržanie finančnej stability nášho finančného sektora, ale je hlavne naozaj veľmi dôležitá pre ľudí, ktorí každodenne sa stretávajú a spotrebúvajú finančné služby a sú vystavovaní tomu, čo my voláme informačná asymetria,“ skonštatoval guvernér NBS Peter Kažimír. Zároveň podotkol, že klient je pri poskytovaní produktu vždy na tej „slabšej“ strane z hľadiska informácií, preto je veľmi dôležité rozvíjať finančnú gramotnosť.

ÚPSVaR na tento účel poskytlo svojich terénnych pracovníkov, je ich takmer 260. Do NBS prišli terénni pracovníci z regiónov, kde je miera hmotnej núdze najvýraznejšia. „Hlavne sú to okresy Revúca, Rimavská Sobota, kde je počet ľudí v hmotnej núdzi viac ako 12 % z celého obyvateľstva, kým, na porovnanie, v Bratislave to nie je ani 0,20 %,“ povedal generálny riaditeľ ÚPSVaR Marián Valentovič.

NBS chce od prvej, vybranej skupiny terénnych pracovníkov zistiť, ako budú komunikovať s osobami v hmotnej núdzi, aké majú problémy v praxi a v teréne a aká je finančná gramotnosť najzraniteľnejších skupín obyvateľstva. Experti NBS trénerov zároveň vyškolia, aby ľuďom pomohli rozmýšľať „ekonomickejšie“, racionálnejšie v rôznych modelových situáciách a hľadať primerané, „triezve“ riešenia. Chýbajúca finančná gramotnosť totiž mnohým ľuďom spôsobuje neraz životnú krízu.

V ďalšej fáze projektu NBS a ÚPSVaR vyškolia až 260 takýchto terénnych pracovníkov, ktorí budú môcť pôsobiť vo všetkých regiónoch Slovenska. Začne sa začiatkom budúceho roka.

Peter Majer
hovorca NBS

NBS a ÚPSVaR spustili projekt finančnej gramotnosti

NBS a ÚPSVaR spustili projekt finančnej gramotnosti

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.