en en

NBS cudzie meny nevymieňa

Národná banka Slovenska informuje, že neposkytuje žiadne zmenárenské služby – cudziu menu od verejnosti nenakupuje ani nepredáva, a tiež nezamieňa poškodené bankovky a mince cudzích mien.

Národná banka Slovenska (NBS) tiež odporúča, aby si cestujúci do zahraničia vopred overili, či si bankovky alebo mince krajiny do ktorej vycestujú, môžu spätne vymeniť v niektorej z bánk na Slovensku.

Vzhľadom na zvýšený počet žiadostí o výmenu cudzích mien v NBS pripomíname, že ani cudziu menu frekventovaných dovolenkových destinácií (napr. egyptské libry, turecké líry, tuniské dináre a pod.) centrálna banka nevymieňa. Spravidla ich nie je možné zameniť ani v bankách alebo zmenárňach na území SR, ale len v krajinách, kde tieto meny platia.

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.