en en

NBS k revalvácii centrálnej parity slovenskej koruny v ERM II

Zmena centrálnej parity je výsledok rokovaní medzi Národnou bankou Slovenska, vládou SR a európskymi inštitúciami – Európskou centrálnou bankou a Európskou komisiou. Základným faktorom, ktorý vyžadoval zmenu centrálnej parity je prebiehajúca reálna konvergencia slovenskej ekonomiky, podporovaná výrazným rastom HDP a diferenciálom vo vývoji produktivity práce, v porovnaní s priemernými hodnotami, dosahovanými v rámci Európskej únie.

Zmenu vyvolala výkonnosť ekonomiky, prílev priamych zahraničných investícií, vývoj obchodnej bilancie a jej dosiahnuté prebytky v r. 2008. Zmenu podporila aj trvalá a narastajúca odchýlka nominálneho kurzu od centrálnej parity, ktorá bola stanovená v marci 2007, ako aj vývoj kurzu slovenskej koruny v poslednom období. Dohodnutá centrálna parita zohľadňuje vývoj slovenskej ekonomiky v predchádzajúcom období a zároveň vytvára aj predpoklady pre jej ďalší pozitívny rozvoj a podporuje stabilitu cien v nasledujúcom období.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.