en en

NBS otvorí pokladnice aj vo sviatok 5. júla 2013

Národná banka Slovenska v deň emisie pamätnej dvojeurovej mince, vydanej 5. júla 2013 a  pri príležitosti osláv 1150. výročia príchodu misie Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu otvorí pre verejnosť pokladnice ústredia NBS v Bratislave a tiež pokladnice vo všetkých expozitúrach – v Košiciach, Poprade, Žiline, Banskej Bystrici a v Nových Zámkoch.

V tento deň budú pokladnice poskytovať len výmenu týchto pamätných mincí, a to od 8.00 h do 11.00 h

NBS zriadi svoje dočasné pracovisko 5. júla 2013 aj na mieste celonárodných osláv v Nitre. Vymieňať tieto pamätné mince bude vo vstupnej hale Kňazského seminára sv. Gorazda na Samovej ulici č. 14, a to od 13.00 h. do 16.00 h.

NBS upozorňuje, že v tento deň bude vymieňať len pamätné 2-eurové mince vydané pri príležitosti 1150. výročia príchodu misie Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu, iné výmeny nebudú možné.

Vzhľadom na očakávaný mimoriadny záujem o túto pamätnú mincu, bude výmena limitovaná na jednu fyzickú osobu na 50 ks (2 rolky). Zmluvným partnerom v tento deň nebude NBS poskytovať žiadne služby, pokladnice otvorí pre širokú verejnosť ako svoj príspevok k oslavám tohto historického jubilea.

Informácia o pamätných minciach:

Pamätné dvojeurové mince môže vydávať každá členská krajina eurozóny a tieto mince sú zároveň zákonným platidlom vo všetkých krajinách eurozóny. Národná banka Slovenska od vstupu SR do eurozóny vydala štyri 2 eurové pamätné mince.

V roku 2014 plánuje NBS vydať pamätnú dvojeurovú mincu pri príležitosti 10. výročia vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie

Jana Kováčová
vedúca tlačového a edičného oddelenia

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.