en en

NBS pomáha centrálnym bankám západného Balkánu s prípravami na vstup do eurozóny a EÚ

S vládami štátov západného Balkánu sa na vstup do Európskej únie a eurozóny pripravujú aj ich centrálne banky. Zástupcov reprezentujúcich 6 centrálnych bánk regiónu privítala Národná banka Slovenska (NBS) v Bratislave.

Cieľom stretnutia Riadiaceho výboru tréningového a vzdelávacieho projektu je posilňovať ich vnútorné kapacity a podporiť ich integráciu do európskeho systému centrálnych bánk.

Podľa Daniely Parat Jovanovskej z Národnej banky Severného Macedónska je pomoc Európskej únie pre región západného Balkánu rozhodujúca: „Cenová stabilita, stabilita finančného a bankového sektora sú dôležitými aspektmi každého hospodárstva. Tento projekt prispieva k tomu, aby sa centrálne banky stali piliermi stability pre národné hospodárstvo a aj pre celý región.“

NBS pomáha centrálnym bankám západného Balkánu s prípravami na vstup do eurozóny a EÚ

Projekt odštartoval v marci tohto roka a Európska komisia (EK) naň vyčlenila 2 milióny eur, z nástroja predvstupovej pomoci IPA II. Európska komisia týmto programom sleduje zlepšenie správy ekonomických záležitostí na západnom Balkáne, čo na jednej strane prispieva k príprave ich prípadného členstva v EÚ, ale aj k zvyšovaniu životnej úrovne občanov.

Projekt, ktorý trvá dva roky a jeho hlavným partnerom je Deutsche Bundesbank, sa zameriava na vzdelávanie o kľúčových otázkach centrálneho bankovníctva a dohľadu, vrátane ochrany finančného spotrebiteľa a finančnej stability.

Zástupcov Európskej centrálnej banky, a ďalších 18 členov centrálnych bánk eurosystému, privítali experti NBS: „Je skvelé, že v tomto projekte môže naša banka ponúknuť nielen know-how našich expertov v oblasti centrálneho bankovníctva, ale aj skúsenosti NBS so vstupom do EÚ a s prechodom na euro“.

NBS pomáha centrálnym bankám západného Balkánu s prípravami na vstup do eurozóny a EÚ

Experti NBS zástupcov centrálnych bánk západného Balkánu školili o štatistike centrálneho bankovníctva a v roku 2020 v chorvátskom Záhrebe im budú prednášať o finančnej stabilite.

Zúčastnené centrálne banky sú: Banka Albánska, Centrálna banka Bosny a Hercegoviny, Agentúra pre dohľad nad bankami Federácie Bosny a Hercegoviny, Agentúra pre dohľad nad bankami Republiky Srbskej, Centrálna banka Kosova, Centrálna banka Čiernej Hory, Národná banka republiky Severné Macedónsko a Národná banka Srbska.

NBS pomáha centrálnym bankám západného Balkánu s prípravami na vstup do eurozóny a EÚ

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.