en en

NBS prijíma všetky podania finančných spotrebiteľov

Národná banka Slovenska (NBS) je od dnešného dňa, 10. júna 2013, tzv. jednotným kontaktným miestom na prijímanie podaní finančných spotrebiteľov proti postupu poskytovateľov finančných služieb.

Finanční spotrebitelia môžu svoju nespokojnosť s postupom poskytovateľov finančných služieb vyjadriť zaslaním podania Národnej banke Slovenska, ktorá na zjednodušenie zasielania týchto podaní pripravila elektronický formulár. Finanční spotrebitelia však môžu aj naďalej zasielať svoje podania v listinnej podobe.

Súčasne majú finanční spotrebitelia možnosť uplatniť si námietky proti postupu poskytovateľov finančných služieb aj osobne v Národnej banke Slovenska vyplnením formulára podania priamo na mieste. Listinná podoba formulára podania je k dispozícii v podateľni Národnej banky Slovenska v Bratislave.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.