en en

NBS sa zapojí do projektu Hodina Zeme 2014

Národná banka Slovenska sa v sobotu 29. marca 2014 už po štvrtýkrát zapojí do celosvetového projektu Hodina Zeme.

Budova ústredia NBS v Bratislave a budova Múzea mincí a medailí v Kremnici spolu s Mestským hradom sa ponoria do tmy v rovnakom čase ako ostatné významné budovy a historické pamiatky sveta, a to od 20.30 h do 21.30 h.

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.