en en

NBS sa zapojí do projektu Hodina Zeme 2016

Národná banka Slovenska sa v sobotu 19. marca 2016 už po šiestykrát zapojí do celosvetového projektu Hodina Zeme.

Budova ústredia NBS v Bratislave a budova Múzea mincí a medailí v Kremnici spolu s Mestským hradom sa ponoria do tmy v rovnakom čase ako ostatné významné budovy a historické pamiatky sveta, a to od 20.30 h do 21.30 h.


Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.