en en

NBS školila učiteľov k štvrtému ročníku Súťaže pre študentov Generácia €uro 2014/2015

V dňoch 2. a 3. októbra 2014 sa uskutočnilo celoslovenské školenie k medzinárodnej stredoškolskej súťaži Eurosystému s názvom Generácia €uro. Školenia prebiehali v priestoroch Národnej banky Slovenska v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach. O mimoriadnom záujme o súťaž svedčí účasť vyše 200 pedagógov a študentov z 50 gymnázií a stredných škôl. Na školení prednášali experti NBS z oblasti výskumu a menovej politiky.

Štvrtý ročník súťaže sa oficiálne začal 1.októbra 2014. Od tohto dátumu až do 28. novembra 2014 sa môžu študenti zaregistrovať do prvého kvízového kola prostredníctvom internetovej stránky www.generaciaeuro.sk

NBS školila učiteľov k štvrtému ročníku Súťaže pre študentov Generácia €uro 2014/2015 NBS školila učiteľov k štvrtému ročníku Súťaže pre študentov Generácia €uro 2014/2015

Informácie o projekte Generácia €uro

Cieľom medzinárodného projektu Generácia €uro je nadobudnutie vedomostí o Európskej centrálnej banke (ECB) a Eurosystéme vysvetlením ich úloh a aktivít. Je to príspevok ECB a národných centrálnych bánk k  finančnému vzdelávaniu.

Cieľovou skupinou súťaže sú tímy 16 až 20-ročných študentov eurozóny. V rámci súťaže majú študenti možnosť nahliadnuť do zákulisia rokovaní Rady guvernérov Európskej centrálnej banky a prijímania dôležitých rozhodnutí o úrokových sadzbách.

Súťaž pre študentov Generácia €uro pozostáva z troch úrovní. Prvou je on-line kvíz, v ktorom súťažiaci odpovedajú na otázky týkajúce sa ECB a Eurosystému, úlohy peňazí, cenovej stability a menovej politiky. Kvíz má tri úrovne náročnosti. Najúspešnejšie tímy študentov postúpia do druhého kola, ktorým je vypracovanie eseje. V eseji súťažný tím predpovedá a zdôvodní rozhodnutie Rady guvernérov ECB o úrokových sadzbách. Z tejto úrovne postúpi do finálového kola päť najlepších tímov z celého Slovenska. Finále pozostáva z prezentácie rozhodnutia o úrokových sadzbách a zdôvodnenia tohto rozhodnutia pred odbornou porotou v Národnej banke Slovenska. Na finalistov súťaže čakajú hodnotné ceny, ktoré pre nich pripraví Národná banka Slovenska. Národní víťazi sa zúčastnia na slávnostnom odovzdávaní diplomov, ktoré si prevezmú z rúk prezidenta ECB vo Frankfurte nad Mohanom.

Pokiaľ sa chcete stať fanúšikom Generácie €uro, kliknite si na Facebooku na nižšie uvedený obrázok:

Generácia Euro Facebook

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2162, +421-2-5865 2162, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.