en en

NBS školila učiteľov k Súťaži pre študentov Generácia €uro

V priestoroch Národnej banky Slovenska sa dnes (8. októbra 2012) uskutočnilo školenie učiteľov k stredoškolskej súťaži Eurosystému s názvom Generácia €uro – Súťaž pre študentov. Pozvánku na školenie prijalo v rámci druhého ročníka súťaže 60 učiteľov gymnázií a stredných škôl z celého Slovenska. Učiteľom na školení prednášali experti NBS z oblasti výskumu a menovej politiky.

Cieľom školenia bolo poskytnúť učiteľom informácie potrebné na podporu študentov v jednotlivých kolách súťaže, a to najmä pri vypracovaní eseje k rozhodnutiu o stanovení výšky základnej úrokovej sadzby Eurosystému.

Súťaž sa oficiálne začína 1. novembra 2012. Od tohto dátumu sa budú môcť študenti zaregistrovať do prvého kvízového kola prostredníctvom internetovej stránky www.generaciaeuro.sk.

Súťaž pre študentov Generácia €uro

Informácie o projekte Generácia €uro

Cieľom projektu Generácia €uro je zvýšiť povedomie o Európskej centrálnej banke (ECB) a Eurosystéme vysvetlením ich úloh a aktivít. Je to príspevok ECB a národných centrálnych bánk k  finančnému vzdelávaniu.

Cieľovou skupinou súťaže sú tímy 16 až 19-ročných študentov eurozóny (5 študentov + 1 učiteľ). V rámci samotnej súťaže majú študenti možnosť nahliadnuť do zákulisia rokovaní Rady guvernérov Európskej centrálnej banky a prijímania dôležitých rozhodnutí o úrokových sadzbách. Na finalistov súťaže čakajú hodnotné ceny, ktoré pre nich pripraví Národná banka Slovenska. Národní víťazi získajú cenu, ktorú si prevezmú z rúk prezidenta Európskej centrálnej banky vo Frankfurte nad Mohanom.

Učitelia - školenie Generácia €uro

Súťaž pre študentov Generácia €uro pozostáva z troch úrovní. Prvou je on-line kvíz, v ktorom súťažiaci odpovedajú na otázky týkajúce sa ECB a Eurosystému, úlohy peňazí, cenovej stability a menovej politiky. Kvíz má tri úrovne náročnosti. Najúspešnejší študenti zostavia súťažné tímy a postúpia do druhého kola, ktorým je vypracovanie eseje. V eseji súťažný tím predpovedá a zdôvodní rozhodnutie Rady guvernérov ECB o úrokových sadzbách. Z tejto úrovne postúpi do finálového kola päť najlepších tímov. Finále pozostáva z prezentácie rozhodnutia o úrokových sadzbách a zdôvodnenia tohto rozhodnutia pred odbornou porotou v Národnej banke Slovenska.

Pokiaľ sa chcete stať fanúšikom Generácie €uro, kliknite si na Facebooku na nižšie uvedený obrázok:

Generácia €uro na Facebooku

Petra Pauerová

hovorkyňa NBS


Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.