en en

NBS školila učiteľov k Súťaži pre študentov Generácia €uro

V priestoroch Národnej banky Slovenska sa dnes (21. septembra 2011) uskutočnilo školenie učiteľov k stredoškolskej súťaži Eurosystému s názvom Generácia €uro – Súťaž pre študentov. Pozvánku na školenie prijalo 70 učiteľov gymnázií a stredných škôl z celého Slovenska. Učiteľom v rámci školenia prednášali experti NBS z oblasti výskumu a menovej politiky.

Cieľom školenia je poskytnúť učiteľom informácie potrebné na podporu študentov v jednotlivých kolách súťaže, a to najmä pri vypracovaní eseje k rozhodnutiu o stanovení výšky základnej úrokovej sadzby Eurosystému.

Súťaž sa oficiálne začína 1. októbra 2011. Od tohto dátumu sa budú môcť študenti zaregistrovať do prvého kvízového kola prostredníctvom internetových stránok www.generationeuro.euwww.generaciaeuro.sk.

Otvorenie školenia k súťaži Generácia euro

Informácie o projekte Generácia €uro

Cieľom projektu Generácia €uro je zvýšiť povedomie o Európskej centrálnej banke (ECB) a Eurosystéme vysvetlením ich úloh a aktivít. Je to príspevok ECB a národných centrálnych bánk k  finančnému vzdelávaniu.

Cieľovou skupinou súťaže sú tímy 16 až 19-ročných študentov eurozóny (5 študentov + 1 učiteľ). V rámci samotnej súťaže majú študenti možnosť nahliadnuť do zákulisia rokovaní Rady guvernérov Európskej centrálnej banky a prijímania dôležitých rozhodnutí o úrokových sadzbách. Národní víťazi získajú cenu, ktorú si prevezmú z rúk prezidenta Európskej centrálnej banky. Zároveň sa môžu tešiť na hodnotné ceny, ktoré pre nich pripraví Národná banka Slovenska a Európska centrálna banka.

Súťaž pre študentov Generácia €uro pozostáva z troch úrovní. Prvou je on-line kvíz, v ktorom sa odpovedá na otázky týkajúce sa ECB a Eurosystému, úlohy peňazí, cenovej stability a menovej politiky. Kvíz má tri úrovne náročnosti. Najúspešnejší študenti zostavia súťažné tímy a postúpia do druhého kola, ktorým je vypracovanie eseje. V eseji súťažný tím predpovedá a zdôvodní rozhodnutie Rady guvernérov ECB o úrokových sadzbách. Z tejto úrovne postúpi do finálového kola päť najlepších tímov. Finále pozostáva z prezentácie rozhodnutia o úrokových sadzbách a zdôvodnenia tohto rozhodnutia pred odbornou porotou v Národnej banke Slovenska. Obhajoba bude založená na aktívnom zapájaní študentov do obhajoby a diskusie, pričom hodnotiť sa bude prezentované rozhodnutie o menovej politike, argumentácia, koncept, dodržanie časového limitu prezentácie, úroveň a kvalita prezentácie, komunikačné schopnosti a zapájanie všetkých členov tímu do prezentácie.

Petra Pauerová

hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.