en en

NBS školila učiteľov k tretiemu ročníku Súťaže pre študentov Generácia €uro

V priestoroch Národnej banky Slovenska sa dnes (4. októbra 2013) už po tretíkrát uskutočnilo školenie učiteľov k stredoškolskej súťaži Eurosystému s názvom Generácia €uro – Súťaž pre študentov. Pozvánku na školenie prijalo v rámci tretieho ročníka súťaže 50 učiteľov gymnázií a stredných škôl z celého Slovenska. Učiteľom na školení prednášali experti NBS z oblasti výskumu a menovej politiky.

Školenie učiteľov generácia euro

Cieľom školenia bolo poskytnúť učiteľom informácie potrebné na podporu študentov v jednotlivých kolách súťaže, a to najmä pri vypracovaní eseje k rozhodnutiu o stanovení výšky základnej úrokovej sadzby Eurosystému.

Súťaž sa oficiálne začala 1.októbra 2013. Od tohto dátumu sa môžu študenti zaregistrovať do prvého kvízového kola prostredníctvom internetovej stránky www.generaciaeuro.sk.

Informácie o projekte Generácia €uro

Cieľom medzinárodného projektu Generácia €uro je zvýšiť povedomie o Európskej centrálnej banke (ECB) a Eurosystéme vysvetlením ich úloh a aktivít. Je to príspevok ECB a národných centrálnych bánk k  finančnému vzdelávaniu.

Cieľovou skupinou súťaže sú tímy 16 až 19-ročných študentov eurozóny (5 študentov + 1 učiteľ). V rámci samotnej súťaže majú študenti možnosť nahliadnuť do zákulisia rokovaní Rady guvernérov Európskej centrálnej banky a prijímania dôležitých rozhodnutí o úrokových sadzbách.

Súťaž pre študentov Generácia €uro pozostáva z troch úrovní. Prvou je on-line kvíz, v ktorom súťažiaci odpovedajú na otázky týkajúce sa ECB a Eurosystému, úlohy peňazí, cenovej stability a menovej politiky. Kvíz má tri úrovne náročnosti. Najúspešnejší študenti zostavia súťažné tímy a postúpia do druhého kola, ktorým je vypracovanie eseje. V eseji súťažný tím predpovedá a zdôvodní rozhodnutie Rady guvernérov ECB o úrokových sadzbách. Z tejto úrovne postúpi do finálového kola päť najlepších tímov z celého Slovenska. Finále pozostáva z prezentácie rozhodnutia o úrokových sadzbách a zdôvodnenia tohto rozhodnutia pred odbornou porotou v Národnej banke Slovenska. Na finalistov súťaže čakajú hodnotné ceny, ktoré pre nich pripraví Národná banka Slovenska. Národní víťazi získajú cenu, ktorú si prevezmú z rúk prezidenta ECB vo Frankfurte nad Mohanom.

Školenie učiteľov generácia euro

Pokiaľ sa chcete stať fanúšikom Generácie €uro, kliknite si na Facebooku na nižšie uvedený obrázok:

Generácia euro na Facebooku

Petra Pauerová

hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.