en en

NBS spustila regulačný sandbox / pieskovisko inovácií

Začiatkom roka 2022 Národná banka Slovenska spustila regulačný sandbox. Vďaka nemu môže mať slovenský finančný trh viac inovatívnych produktov.

Jeho cieľom je umožniť pripraveným FinTechom a finančným inštitúciám v dialógu s NBS nastaviť svoje inovatívne podnikanie v súlade s reguláciou a prakticky si ho otestovať na reálnych klientoch na slovenskom finančnom trhu. Regulačný sandbox pomôže aj Národnej banke prakticky sa oboznámiť s finančnými inováciami. NBS vytvorila regulačný sandbox na základe skúseností európskych orgánov dohľadu.

Do regulačného sandboxu sa môže záujemca prihlásiť kedykoľvek. Pokiaľ splní podmienky účasti, NBS mu do dvoch mesiacov od prijatia úplnej prihlášky umožní vstúpiť do regulačného sandboxu.

V prípravnej fáze bude môcť účastník konzultovať s expertmi NBS to, ako aplikovať príslušné právne predpisy na jeho finančnú inováciu. Následne navrhne a s NBS dohodne plán testovania. Prípravná fáza môže trvať 6 mesiacov alebo dlhšie.

Vo fáze testovania účastník implementuje finančnú inováciu na slovenskom finančnom trhu. Priebežne informuje NBS o tom, ako testovanie prebieha a v prípade potreby si od NBS môže vyžiadať dodatočné konzultácie. Testovanie môže trvať tiež 6 mesiacov, alebo dlhšie. Po ukončení testovania účastník predloží NBS záverečnú správu. NBS následne zorganizuje záverečné stretnutie. Podrobnejšie informácie o regulačnom sandboxe sú zverejnené na webovom sídle NBS.

Spustenie regulačného sandboxu nadväzuje na úspešné fungovanie inovačného hubu, ktorý NBS prevádzkuje od roku 2019. Inovačný hub má podobný účel ako regulačný sandbox, ale na rozdiel od sandboxu slúži na krátkodobé a jednorazové konzultácie. V projektoch zameraných na inovácie pokračovala NBS aj v roku 2021, keď začala spolupracovať s podnikateľskými akcelerátormi. Vytvorenie regulačného sandboxu v roku 2022 je ďalší konkrétny krok, ktorým chce NBS podporiť rozvoj inovácií na slovenskom finančnom trhu.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.