en en

NBS upozorňuje na nepravdivý e-mail šírený elektronickou poštou

Národná banka Slovenska upozorňuje, že e-mail, ktorý sa v súčasnosti šíri elektronickou poštou s názvom predmetu Dôležité upozornenie z NBS!!! je nepravdivý a obťažujúci e-mail (hoax), ktorý vyzýva na to, aby bol šírený ďalej. Uvedený e-mail bol podľa informácií NBS doručený okrem súkromných spoločností aj na niektoré obecné úrady.

Národná banka Slovenska preto informuje, že uvedený e-mail nesúvisí s jej činnosťou a jeho autorom nie je žiadny zamestnanec NBS.

Jana Kovačová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.