en en

NBS usporiadala finálové kolo Súťaže pre študentov Generácia €uro

Národná banka Slovenska dnes (27. apríla 2012) usporiadala národné finálové kolo stredoškolskej súťaže Eurosystému s názvom Generácia €uro – Súťaž pre študentov. Do národného finálového kola postúpilo päť študentských tímov z gymnázií a stredných škôl z celého Slovenska. Víťazným tímom sa stal tím študentov z bratislavského gymnázia Jura Hronca, ktorého členmi boli Lukáš Chalupka, Jakub Kondek, Martin Opatovský, Michal Števove a Marco Bodnár pod vedením učiteľky Blanky Kolníkovej. Druhé miesto obsadili gymnazisti z Považskej Bystrice a na treťom mieste sa umiestnili študenti gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha v Martine. Súťaže sa zúčastnili aj študenti z Obchodnej akadémie z Levíc a Obchodnej akadémie z Martina. Ceny študentom odovzdal viceguvernér NBS Viliam Ostrožlík. Počas slávnostného odovzdávania cien vyzdvihol viceguvernér nezastupiteľnú úlohu učiteľov stredných škôl v tomto projekte s tým, že ich nasadenie a prístup pri príprave na súťaž Generácia €uro boli vysoko profesionálne.

Študenti dnes vo finálovom kole prezentovali pred odbornou porotou Národnej banky Slovenska (NBS) svoje fiktívne rozhodnutie o menovej politike Eurosystému. Slovenskí študenti sa tak spolu s rovesníkmi z 12 krajín eurozóny vžili do úlohy guvernérov centrálnych bánk Eurosystému a stali sa súčasťou vzdelávacej iniciatívy Európskej centrálnej banky a národných centrálnych bánk Eurosystému.

Pre národný víťazný tím z Gymnázia Jura Hronca v Bratislave sa dnešným finále otvára brána do európskeho finančného centra – do Frankfurtu nad Mohanom, ktorý je aj sídlom Európskej centrálnej banky (ECB). Všetky národné tímy z 12 krajín eurozóny sa v ECB stretnú s prezidentom Mariom Draghim, ktorý im odovzdá ceny súťaže Generácia €uro na európskej úrovni.

Prínos a význam súťaže spočíval pre študentov víťazného tímu najmä v tom, že mali možnosť zistiť a naučiť sa, ako ekonomika funguje ako celok a aké väzby a vzťahy majú medzi sebou jednotlivé ekonomické ukazovatele. „Počas prípravy na súťaž a pri štúdiu sme boli prekvapení, na koľko výnimiek sme narazili. Je ich viac ako pravidiel, sme však radi, že sme sa ich naučili, lebo ich istotne využijeme aj v budúcnosti. Najzaujímavejšie pre nás bolo to, že až po napísaní eseje sme sa mnohé veci začali učiť aj v škole na vyučovaní. Máme teraz takpovediac ušetrené učenie do konca školského roka, avšak vďaka súťaži sme získali určite hlbšie vedomosti,“ zhodli sa členovia tímu. Celý víťazný tím pozostával zo žiakov tretieho ročníka gymnázia, ktorí sa chystajú študovať ekonomický smer v kombinácii napríklad s technikou alebo politológiou.

Informácia o projekte Generácia €uro

Cieľom projektu Generácia €uro je zvýšiť povedomie o Európskej centrálnej banke a Eurosystéme vysvetlením ich úloh a aktivít. Je to príspevok ECB a národných centrálnych bánk k  finančnému vzdelávaniu.

Súťaž sa oficiálne začala 1. októbra 2011. Od tohto dátumu sa mohli študenti zaregistrovať do prvého kvízového kola prostredníctvom internetových stránok www.generationeuro.euwww.generaciaeuro.sk.

Cieľovou skupinou súťaže boli tímy 16 až 19-ročných študentov eurozóny (5 študentov + 1 učiteľ). V rámci samotnej súťaže mali študenti možnosť nahliadnuť do zákulisia rokovaní Rady guvernérov Európskej centrálnej banky a prijímania dôležitých rozhodnutí o úrokových sadzbách. Národní víťazi získali cenu, ktorú si prevezmú z rúk prezidenta Európskej centrálnej banky. Zároveň získali hodnotné ceny, ktoré pre nich pripravila Národná banka Slovenska a Európska centrálna banka.

Súťaž pre študentov Generácia €uro pozostávala z troch úrovní.

Prvou bol on-line kvíz, v ktorom sa odpovedalo na otázky týkajúce sa ECB a Eurosystému, úlohy peňazí, cenovej stability a menovej politiky. Kvíz mal tri úrovne náročnosti. Prvé kolo súťaže absolvovalo takmer 2 tis. študentov z 12 krajín eurozóny. Zo Slovenska sa zapojilo zhruba 500 študentov, čo je druhý najvyšší počet po Španielsku. Najúspešnejší študenti z prvého kola zostavili súťažné tímy v zložení 5 študentov a jeden učiteľ a postúpili do druhého kola, ktorým bolo vypracovanie eseje. Do tohto kola bolo pozvaných 182 študentov. V eseji súťažný tím predpovedal a zdôvodnil rozhodnutie Rady guvernérov ECB o úrokových sadzbách. Z tejto úrovne postúpilo do finálového kola päť najlepších tímov.

Finále pozostávalo z prezentácie rozhodnutia o úrokových sadzbách a zdôvodnenia tohto rozhodnutia pred odbornou porotou v Národnej banke Slovenska. Obhajoba bola založená na aktívnom zapájaní študentov do obhajoby a diskusie, pričom porota hodnotila prezentované rozhodnutie o menovej politike, argumentáciu, koncept, dodržanie časového limitu prezentácie, úroveň a kvalitu prezentácie, komunikačné schopnosti a zapájanie všetkých členov tímu do prezentácie.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

1. miesto

Víťazný tím z Gymnázia Jura Hronca z Bratislavy

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.