en en

NBS vydala do obehu pamätnú dvojeurovú mincu

Národná banka Slovenska (NBS) oznamuje, že 10. januára 2011 začala vymieňať pamätnú dvojeurovú mincu vydanú s tematikou Vyšehradská skupina – 20. výročie vzniku.

Na národnej strane mince sú vo vnútornej časti obrysy štyroch štátov strednej Európy – Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska. Obrysy prekrýva zložené písmeno „V“ označujúce Vyšehradskú skupinu, alianciu známu aj ako „Vyšehradská štvorka“ alebo „V4″.

Autorom výtvarného návrhu národnej strany euromince je Miroslav Rónai a 1 milión kusov mincí vyrazila Mincovňa Kremnica, štátny podnik.

V prípade záujmu, NBS vymieňa platné eurové bankovky a mince za pamätné dvojeurové mince v limitovanom množstve, a to maximálne 50 kusov na jedného záujemcu. NBS mince vymieňa v pokladniciach ústredia v Bratislave a v expozitúrach v Nových Zámkoch, Trenčíne, Banskej Bystrici, Žiline, Lučenci, Poprade, Košiciach, Humennom a Bratislave, v čase ich pokladničných hodín.

Každá členská krajina eurozóny môže vydávať okrem obehových mincí aj zberateľské mince a pamätné mince v nominálnej hodnote 2 eurá. Pamätné mince sú zákonným platidlom vo všetkých krajinách eurozóny, kým zberateľské mince sú zákonným platidlom len na území členského štátu, ktorý ich vydal.

Pamätná dvojeurová minca má v celej eurozóne štatút zákonného platidla, t. j. môže sa používať v bežnom obchodnom styku a musí byť akceptovaná ako ostatné eurové mince.

Národná banka Slovenska vydala v januári 2009 do obehu svoju prvú pamätnú dvojeurovú mincu, a  to pri príležitosti 10. výročia vzniku Hospodárskej a menovej únie. Námet tejto pamätnej mince bol spoločný pre všetky krajiny eurozóny. V novembri 2009 vydala NBS ďalšiu dvojeurovú mincu s tematikou 17. november – Deň boja za slobodu a demokraciu – 20. výročie.

Jana Kováčová
vedúca tlačového a edičného oddelenia

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.