en en

NBS vydáva mincu k 20. výročiu členstva Slovenska v OECD (VIDEO)

Slovensko je členom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj – OECD – už 20 rokov. Pri tejto príležitosti vydáva Národná banka Slovenska pamätnú euromincu v nominálnej hodnote 2 eur. V našom videu si pozrite, ako vyzerá.

Štandardnú 2-eurovú mincu si za pamätnú s motívom OECD môžete vymeniť v pokladniciach ústredia NBS v Bratislave, v expozitúrach v Nových Zámkoch, Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach a v Poprade. No je možné, že sa s ňou stretnete aj v obehu-NBS z nej vydáva až 1 milión kusov. Autorom víťazného návrhu je skúsený umelec Mgr. art. Peter Valach

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.