en en

NBS vyhlásila súťaž na zabezpečenie organizácie prestížnej ekonomickej konferencie EFA 2024 v Bratislave

Národná banka Slovenska hľadá dodávateľa, resp. dodávateľov na zabezpečenie organizácie podujatia EFA 2024 – European Finance Association, 51st Annual Meeting, ktoré sa uskutoční v dňoch 21.-24. augusta 2024 v Bratislave. Súťaž je rozdelená na dve časti:

  • dennú, ktorá súvisí so zabezpečením služieb v rámci odborného programu
  • večernú, ktorá sa zameriava na networkingové a reprezentatívne podujatia.

Eventové agentúry a poskytovatelia eventových služieb, pre ktorých je verejné obstarávanie určené, sa môžu zapojiť do oboch častí verejného obstarávania.

Na podujatie EFA 2024 do Bratislavy by malo pricestovať 600 až 800 finančných odborníkov z univerzitného prostredia, centrálnych bánk a súkromného sektora. Vzhľadom na veľkosť a náročnosť logistiky podujatia, NBS už vybrala väčšinu lokalít, v ktorých sa dané podujatie uskutoční. Uchádzači však stále majú priestor pre tvorivosť – v rámci svojej ponuky majú vypracovať aj kreatívne riešenie pre zadania, ktoré sú bližšie popísané v súťažných podkladoch. Súťaž je špecifická aj tým, že uplatňuje sociálny aspekt vo verejnom obstarávaní a jej vyhláseniu predchádzali prípravné trhové konzultácie, v rámci ktorých si NBS ako verejný obstarávateľ overila reálnosť splnenia svojich požiadaviek trhom.

Verejné obstarávanie sa riadi najprísnejšími pravidlami v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Ide totiž o nadlimitnú zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je 517 512,00 € bez DPH, z toho 286 231,00 € bez DPH pre dennú časť a 231 281,00 € bez DPH pre večernú časť zákazky.  Agentúry môžu predkladať svoje ponuky do 6. mája 2024.

NBS toto prestížne pripravuje podujatie v spolupráci s European Finance Association (EFA) – medzinárodnou organizáciou, ktorá združuje ekonomické kapacity z celého sveta. EFA organizuje vysoko odbornú konferenciu každý rok, rozhoduje o štáte, v ktorom sa podujatie uskutoční, vyberie si lokálneho spoluorganizátora a zostaví akademický program podujatia v oblasti finančnej ekonómie. Čestným hosťom v poradí už 51. ročníka konferencie EFA 2024, ktorá bude v Bratislave,  je aj nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu profesor Douglas W. Diamond. 

Potrebné informácie o vyhlásenej zákazke „Organizácia podujatia EFA 2024 – European Finance Association, 51st Annual Meeting“ sú na:


Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.