en en

NBS vyhlasuje odbornú skúšku s najvyšším stupňom odbornej spôsobilosti pre finančných poradcov

Národná banka Slovenska vyhlasuje odbornú skúšku s najvyšším stupňom odbornej spôsobilosti (s certifikátom) pre finančných poradcov dňa 29. januára 2024.