en en

NBS vyhlasuje online súťaž Spoznaj novú bankovku 20 €!

Súťaž Spoznaj novú bankovku 20 €!, ktorá je v poradí treťou novou bankovkou série Európa, bude uvedená do obehu 25. novembra 2015 v 19 krajinách eurozóny.nová bankovka 20€ - predná strana nová bankovka 20€- zadná strana
Séria Európa – 20
Rozmery:
123 x 72 mm
Farba: modrá
Architektonický sloh: gotika
Dátum vydania: 25. november 2015Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2147; info@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.