en en

NBS vyhlasuje súťaž na dodávateľa centrálneho agendového systému

Národná banka Slovenska (NBS) pripravuje ďalší veľký krok v oblasti digitalizácie. Nový projekt pod názvom „Agendové systémy dohľadu a regulácie“ (ASDR) prinesie moderný prístup ku kľúčovým činnostiam centrálnej banky. Pôjde o modernizáciu a zefektívnenie dohľadu a regulácie finančného trhu.

NBS vyhlasuje verejné obstarávanie na dodávateľa Agendového systému v oblasti dohľadu a regulácie finančného trhu (ASDR).

Pri stanovení požiadaviek na nový systém vychádza NBS zo štúdie realizovateľnosti, ktorá potvrdila, že kľúčové procesy centrálnej banky, ktorými sú dohľad a regulácia, potrebujú modernizáciu a najmä digitalizáciu.

Nový systém by preto mal priniesť zníženie administratívnej záťaže, zefektívnenie komunikácie s dohliadanými subjektami, ale najmä vyššiu výkonnosť procesov a zvýšenie kvality výstupov. ASDR by mal zároveň eliminovať nepotrebné „papierovačky“ a priniesť digitalizáciu a aplikačnú podporu procesov a pracovných postupov v oblasti dohľadu a regulácie.  

Ďalšie výhody zavedenie ASDR:

  • zefektívnenie spracovania a získavania údajov pre účely výkonu dohľadu
  • šetrenie materiálnych výdavkov na strane NBS pri doručovaní výstupov
  • automatizácia a auditovateľnosť procesov
  • dostupnosť dát pre iné agendy NBS
  • optimalizácia komunikácie pri tvorbe materiálov
  • zachovanie inštitucionálneho know-how a historickej pamäte

Víťaz súťaže by mal dodať komplexný, centrálny agendový systém, ktorý bude obsahovať všetky potrebné informácie na efektívne vykonávanie agendy v oblasti dohľadu a regulácie finančného trhu.


Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.