en en

NBS vykonáva dohľad v oblasti ochrany spotrebiteľa na finančnom trhu

Národná banka Slovenska (NBS) vykonáva od 1. januára 2015 dohľad v oblasti ochrany spotrebiteľa na finančnom trhu. Národná banka Slovenska dohliada dodržiavanie spotrebiteľských pravidiel zo strany subjektov na finančnom trhu, ktoré majú od NBS povolenie na výkon činnosti, registráciu, prípadne podnikajú na Slovensku na základe notifikácie z iného členského štátu Európskej únie. NBS bude túto činnosť vykonávať štandardnými nástrojmi:

dohľad na mieste preverovanie dodržiavania povinností dohliadaného subjektu priamo v jeho priestoroch,

dohľad na diaľku – formou vyhodnocovania informácii, ktoré si vyžiada od dohliadaného subjektu, prípadne z monitoringu jeho predajných a informačných aktivít na internete a v médiách,

dohľad pod utajenou identitou (mystery shopping) – NBS môže od 1. januára 2015 urobiť kontrolný nákup finančných služieb.

NBS môže tiež po novom vyzvať dohliadaný subjekt, aby okamžite ukončil poskytovanie služby, ktorá porušuje práva spotrebiteľa.

Za porušovanie spotrebiteľských pravidiel na finančnom trhu sa zavádzajú nové sankcie, pričom NBS môže uložiť pokutu až do výšky 700 tis. eur a pri závažnom alebo opakovanom porušovaní povinností môže dohliadanému subjektu odňať povolenie na výkon činnosti.

Spoločnosti, ktoré poskytujú spotrebiteľské úvery nebankovým spôsobom zatiaľ dohľadu Národnej banky Slovenska nepodliehajú. Dohľad nad ich činnosťou by mala NBS vykonávať až na základe zmeny zákona o spotrebiteľských úveroch, návrh ktorej je v súčasnosti v legislatívnom procese.

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2162, +421-2-5865 2162, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.