en en

NBS začína predávať striebornú zberateľskú euromincu v nominálnej hodnote 10 eur „Slovenské národné divadlo – 100. výročie založenia“

Dňom 28. februára 2020 začne Národná banka Slovenska predávať striebornú zberateľskú euromincu v nominálnej hodnote 10 eur „Slovenské národné divadlo – 100. výročie založenia“. Predaj strieborných zberateľských euromincí je zabezpečovaný len prostredníctvom zmluvných partnerov Národnej banky Slovenska, ktorí sú uvedení na internetovej stránke Národnej banky Slovenska.

Autorom návrhu striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur
je Mgr. art. Peter Valach. Strieborné zberateľské euromince v nominálnej hodnote 10 eur sú vyrobené v bežnom vyhotovení a vo vyhotovení proof.

Informačný leták

Pozvánka SND

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.