en en

NBS zdokonaľuje svoj inovačný hub

Národná banka Slovenska (NBS) dnes významne rozšírila rozsah informácií o finančných technológiách na svojom webovom sídle.

K šiestim inovatívnym obchodným modelom pridáva opis ďalších najčastejšie používaných inovatívnych technológií na finančnom trhu. Ide o:

  • inteligentné zmluvy,
  • biometriu,
  • umelú inteligenciu,
  • technológiu distribuovaných záznamov (DLT),
  • mobilnú peňaženku,
  • cloud computing.

Zároveň bola táto časť doplnená o „odpovede na najčastejšie otázky“, v ktorej bude NBS priebežne zverejňovať názor NBS na najčastejšie otázky, slovník FinTech pojmov a knižnicu relevantných dokumentov európskych a medzinárodných inštitúcií v oblasti regulácie finančného trhu.

NBS spustila inovačný hub dňa 1. apríla 2019.

Inovačný hub tvoria tri časti – FinTech informácie na webovom sídle, kontaktný formulár a siete expertov NBS pripravených viesť dialóg s FinTech sektorom.

Možnosť diskusie na tejto platforme doposiaľ využilo takmer 30 spoločností zo Slovenska a zahraničia. Vo väčšine prípadov išlo o inovatívne startupy v oblasti kryptoaktív, alternatívneho poskytovania platieb a automatizovaného poradenstva. Možnosť dialógu s regulátorom však využil aj inovatívny tradičný subjekt finančného trhu. Hub v plnej miere napĺňa svoj cieľ, ktorým je podporiť implementácie moderných technológií na slovenskom finančnom trhu a zlepšovať pravidlá jeho fungovania.

Väčšia transparentnosť umožní ďalej zlepšiť porozumenie medzi nami a inovátormi na finančnom trhu, využiť príležitosti, prekonať prekážky, ale aj minimalizovať riziká pre finančný systém a spotrebiteľa.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.