en en

NBS zverejnila dohľadový benchmark predaja podnikových dlhopisov

NBS vydala dohľadový benchmark, aby zjednotila postup pri predaji podnikových dlhopisov a na to nadväzujúcu primeranú ochranu retailového klienta. NBS chce dohľadovým benchmarkom zároveň transparentne vyjadriť svoje očakávania od spoločností, ktoré pôsobia na kapitálovom trhu pri predaji podnikových dlhopisov.

Stanovisko k distribúcii podnikových dlhopisov (tzv. dohľadový benchmark) zverejnil odbor dohľadu nad kapitálovým trhom Národnej banky Slovenska.

Pred vydaním stanoviska viedla NBS dialóg so zástupcami kapitálového trhu, vďaka ktorému získala aj názory na doterajšie fungovanie spôsobu, akým sa podnikové dlhopisy predávajú. NBS zároveň zorganizovala celodenný workshop, na ktorom zástupcovia NBS prezentovali témy, ktoré budú v dohľadovom benchmarku detailnejšie spracované. Asociácie z príslušného sektora trhu mali následne možnosť zaslať NBS pripomienky k návrhu dohľadového benchmarku.

Jeho úplné znenie nájdete na:

https://nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/ORM/RegulaciaTrhov/Stanovisko_ODK_podnikove_dlhopisy_dohladovy_benchmark_20210420_final.pdf

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.