en en

Neauditovaný hospodársky výsledok NBS k 31. decembru 2008

K 31. decembru 2008 Národná banka Slovenska vykázala ročnú stratu vo výške 37 mld. Sk.

Uvedený hospodársky výsledok je predbežný a v nasledujúcom období bude predmetom auditu ročnej účtovnej závierky NBS k 31.decembru 2008.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.