en en

Neformálne v malebnej Banskej Štiavnici s Českou národnou bankou o inflácii, energiách a o tom, čo s tým robiť

Členovia bankových rád Národnej banky Slovenska a Českej národnej banky sa koncom týždňa stretli v Banskej Štiavnici. Hovorili o aktuálnych témach nielen tejto jesene: inflácii či o dynamickom raste cien nehnuteľností a s tým súvisiacou zhoršujúcou sa dostupnosťou bývania.

Neformálne v malebnej Banskej Štiavnici s Českou národnou bankou o inflácii, energiách a o tom, čo s tým robiť

Pohľad do minulosti ukazuje, že od roku 2009 bola inflácia na Slovensku a v Česku, až na krátke obdobia odchýlok, veľmi podobná. Obdobie, ktoré bolo sprevádzané nízkymi úrokovými sadzbami. To čo je dnes najdôležitejšie je očakávaný vývoj v najbližšom období. 

Vysoká inflácia, ktorú ťahajú najmä ceny energií, má priamy vplyv na všetko a na všetkých. Vrátane cenovej stability, ktorá je jedným z pilierov zdravej ekonomiky. Neakceptovateľne vysoká inflácia negatívne vplýva na rozpočty a úspory domácností. Nutne rastúce úrokové sadzby zároveň vplývajú na hospodárenie podnikov, bánk, teda na to, za koľko si ľudia, podniky a štát požičiavajú. 

Odpoveď na aktuálnu situáciu zo strany ECB (a teda aj NBS) a ČNB je rozdielna. Spoločná menová politika pre 19 rozdielnych štátov eurozóny musí zohľadňovať to, čo naši susedia nemusia. Hovorilo sa aj o výhodách a nevýhodách výkonu menovej politiky keď ste sami a keď ste v Eurosystéme.

Neformálne v malebnej Banskej Štiavnici s Českou národnou bankou o inflácii, energiách a o tom, čo s tým robiť

Ceny nehnuteľností sú top témou najmä posledných pár rokov. Tému diskusií boli preto analýzy oboch štátov o vývoji trhu a vplyve inflácie. Rovnako aj možné scenáre do budúcnosti či regulačné opatrenia v oboch krajinách. Členovia bankových rád skonštatovali, že pre vysoké úrokové sadzby hypoték v Česku sa trh s nehnuteľnosťami začína ochladzovať a na Slovensku pozorujeme zhoršujúcu sa dostupnosť bývania – najhoršiu za posledných viac ako 10 rokov, a pre dynamický rast ich cien, ktorý naďalej nepoľavuje.


Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.