en en

Nová 50-eurová bankovka je už mesiac v obehu

4. apríla 2017 bola v celej eurozóne zavedená do obehu nová bankovka 50 €. Už mesiac teda platíme aj novou bankovkou, ktorá je štvrtou zo série Európa. Pre potreby hotovostného peňažného obehu celej eurozóny bolo vyrobených 5,4 mld. kusov nových 50-eurových bankoviek.

K dnešnému dňu je v obehu v Slovenskej republike takmer 4,1 milióna kusov nových 50-eurových bankoviek, čo je 11,1 % zo všetkých 50-eurových bankoviek v SR v obehu.

Podiel nových eurových bankoviek v obehu (k 30.4.2017):

5 € bankovky – 100%

10 € bankovky – 99,9 %

20 € bankovky – 61,2%

50 € bankovky – 11,1%

50-eurové bankovky z prvej série budú aj naďalej obiehať spolu s novými bankovkami, avšak postupne sa budú z obehu sťahovať. Dátum ukončenia platnosti bankoviek prvej série bude oznámený v dostatočnom predstihu. Aj po tomto dátume si však tieto bankovky zachovajú svoju hodnotu a budú sa dať vymeniť v národných centrálnych bankách krajín eurozóny bez časového obmedzenia.

Nová 50 eurová bankovka je už mesiac v obehu Nová 50 eurová bankovka je už mesiac v obehu

Komunikačná kampaň spolu so školeniami zástupcov polície, komerčných bánk a osôb určených NBS na vykonávanie odborných kurzov na rozpoznávanie platidiel podozrivých z falšovania alebo pozmeňovania, prispeli k bezproblémovému zavedeniu novej 50-eurovej bankovky do obehu.

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.