en en

Nová databáza subjektov finančného trhu

Národná banka Slovenka dnes (2. mája 2016) sprístupnila databázu subjektov finančného trhu, ktoré majú platné oprávnenie na činnosť. Používateľ nájde na jednom mieste všetky potrebné informácie o konkrétnych subjektoch finančného trhu, a to najmä:

  • základné rozdelenie subjektov podľa ich oprávnenia na činnosť a aj podľa ich územného pôsobenia,
  • zoznam a počet rôznych kategórií subjektov: bánk, poisťovní, sprostredkovateľov, nebankových veriteľov a pod.,
  • povolenia na činnosť, ktoré subjekt na finančnom trhu má, a ich rozsah,
  • vybrané právoplatné rozhodnutia pre konkrétny subjekt,
  • kto daný subjekt dohliada,
  • systém ochrany vkladov a investícií.

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.