en en

Nová makroekonomická databáza NBS

NBS dnes na svojej internetovej stránke sprístupnila testovaciu verziu makroekonomickej databázy.

Databáza umožňuje prístup k širokému spektru makroekonomických dát a k analytickým časovým radom – v databáze je vyše 6000 unikátnych časových radov a približne 20 miliónov údajov.

Databáza je rozdelená do 8 zvoliteľných základných oblastí makroekonomických ukazovateľov: HDP, trh práce, ceny, verejný sektor, platobná bilancia, externé prostredie, mesačné ukazovatele a finančný trh.

K testovacej verzii databázy uvítame pripomienky, resp. podnety, ktoré môžete zaslať na adresu: makroekonomickadatabaza@nbs.sk .

Databáza je dostupná na stránke NBS:
https://nbs.sk/menova-politika/makroekonomicka-databaza

Jana Kováčová
vedúca tlačového a edičného oddelenia

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2162, +421-2-5865 2162, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.