en en

Nová publikácia NBS - Policy Briefs

Dnešným dňom spúšťa Národná banka Slovenska publikáciu nového formátu pod názvom Policy Briefs.

Pod týmto formátom bude môcť odborná verejnosť čítať príspevky, ktoré sú výsledkom ekonomických analýz ekonómov a výskumníkov naprieč oddeleniami banky. Tieto príspevky budú publikované výlučne v anglickom jazyku a budú reflektovať myšlienky a analytickú prácu zamestnancov banky a našu expertízu v špecifických oblastiach, ktorú by sme radi zdieľali s expertami v medzinárodnom priestore.

Otvorenou prezentáciou našich myšlienok a analýz naliehavých ekonomických problémov máme v úmysle rozprúdiť diskusiu v oblastiach, o ktorých si myslíme, že si zaslúžia viac pozornosti, alebo pohľad z inej perspektívy.

Príspevky pod titulom Policy Briefs budú publikované nepravidelne a rozsahom zaberú 10 až 15 minút čítania.

Budeme veľmi radi za Vašu spätnú väzbu a konštruktívnu diskusiu k prezentovaným myšlienkam.