en en

Nová strieborná zberateľská a pamätná minca Milan Rastislav Štefánik – 100. výročie úmrtia

Národná banka Slovenska oznamuje, že dňa 25. apríla 2019 vydá striebornú zberateľskú mincu v nominálnej hodnote 10 eurpamätnú mincu v nominálnej hodnote 2 eurá s tematikou Milan Rastislav Štefánik – 100. výročie úmrtia.

Autormi striebornej zberateľskej mince sú Mária Poldaufová (averz mince) a akademický sochár Ivan Řehák (reverz mince). Strieborné zberateľské mince sú vyrobené v bežnom vyhotovení a vo vyhotovení proof.

Autorom pamätnej mince je Mgr. art. Peter Valach. Mince sú vyrobené v celkovom množstve 1 milión kusov.

Striebornú zberateľskú mincu si môžu záujemcovia zakúpiť len prostredníctvom zmluvných partnerov NBS.

NBS bude vymieňať platné eurové bankovky a mince za pamätné dvojeurové mince v limitovanom množstve 50 kusov na jedného záujemcu. NBS bude pamätné dvojeurové mince vymieňať v pokladniciach ústrediaexpozitúr Národnej banky Slovenska v čase ich pokladničných hodín.

Martina Vráblik Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.